Business places
Kagoshima Sales Office

Taiyo Seimei Kagoshima Building 4F, 12-14 Yamanokuchi-cho, Kagoshima-shi, Kagoshima, 892-0844 Japan
TEL:+81-99-295-3226
FAX:+81-99-295-3256